Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

För kontrollanter

Här beskrivs olika alternativ för flygprov och PC som kontrollant (FE(S)) kan genomföra enligt EASA SFCL och vilka blanketter som skall användas. Under alla flygningar är kontrollanten befälhavare (PIC).

OBS: Innan du tjänstgör som kontrollant måste du själv vara behörig, vilket innefattar gällande medicinskt intyg, behörig att flyga aktuellt luftfartyg samt gällande lärarbehörighet. Din behörighet som kontrollant är giltig i fem år och kan förlängas inom de sista två åren av denna period. För att förlänga din behörighet, använd Transportstyrelsens blankett Assessment of Competence Instructor Sailplane (TSL 7212) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flygprov (skilltest) för SPL på segelflygplan

Krav på elev

Genomgått grundutbildning enligt utbildningsplan, SHB 610 eller 611. Giltig medical. Skolchefs rekommendation för flygprov.

Krav på kontrollant

FE(S). Giltig auktorisation från Transportstyrelsen. Kontrollanten får ej ha varit delaktig i mer än 50 % av utbildningen för den sökande.

TS blankett

Skilltest and proficiency check sailplane powered sailplane (TSL 7210) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flöde

Efter att eleven har genomfört sin grundutbildning och är godkänd i alla flygövningar och teori (inkl. examen i radiotelefoni) bestämmer C-SEL (Head of training) att eleven är redo för flygprov. C-SEL signerar genomförd utbildning i blanketten TSL 7210.

Flygprov genomförs av kontrollanten. Provet kan genomföras med flera flygningar vid behov. Efter genomfört prov fyller kontrollanten i blankett TSL 7210. Vid godkänt prov skickas blanketten in till Transportstyrelsen.

Kopia på blanketten skickas till Segelflyget via e-post: fcl@segelflyget.se

Flygprov (skilltest) för SPL på TMG

Krav på elev

Genomgått grundutbildning enligt utbildningsplan, SHB 612 eller segelflygare med certifikat som önskar utökad behörighet för TMG. Giltig medical. Skolchefs rekommendation för flygprov.

Krav på kontrollant

FE(S). Giltig auktorisation från Transportstyrelsen. Kontrollanten får ej ha varit delaktig i mer än 50 % av utbildningen för den sökande.

TS blankett

Skilltest and proficiency check sailplane in a TMG (TSL 7211) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flöde

Efter att eleven har genomfört sin grundutbildning eller utökande utbildning och är godkänd i alla flygövningar och teori (inkl. examen i radiotelefoni) bestämmer C-SEL (Head of training) att eleven är redo för flygprov. C-SEL signerar genomförd utbildning i blanketten TSL 7211.

Flygprov genomförs av kontrollanten. Provet kan genomföras med flera flygningar vid behov. Efter genomfört prov fyller kontrollanten i blankett TSL 7211. Vid godkänt prov skickas blanketten in till Transportstyrelsen.

Kopia på blanketten skickas till Segelflyget via e-post: fcl@segelflyget.se

PC för segelflygplan

Segelflygare med SFCL certifikat som inte uppfyller flygtidskravet de senaste 24 månaderna kan genomföra PC för att återfå behörighet att utöva sina privilegier. Detta kan även göras för segelflygare som inte är behöriga för molnflygning (minst 1 tim IMC eller 5 st molnflygpass).

Krav på segelflygare

Giltigt medical.

Krav på kontrollant

FE(S). Giltig auktorisation från Transportstyrelsen, behörighet för respektive kategori sailplane/powered sailplane, TMG samt IMC vid förekommande fall.

TS blankett

Skilltest and proficiency check sailplane powered sailplane (TSL 7210) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flöde

PC genomförs av kontrollanten. PC kan genomföras med flera flygningar vid behov. Efter genomförd PC fyller kontrollanten i blankett TSL 7210. Vid godkänt prov skickas blanketten in till Transportstyrelsen.

Kopia på blanketten skickas till Segelflyget via e-post: fcl@segelflyget.se

PC för TMG

Segelflygare med SFCL certifikat och TMG behörighet som inte uppfyller flygtidskravet de senaste 24 månaderna kan genomföra PC för att återfå behörighet att utöva sina privilegier. Detta kan även göras för segelflygare som inte är behöriga för molnflygning (minst 1 tim IMC eller 5 st molnflygpass), i detta fall i TMG med IMC-skärm.

Krav på elev

Giltig medical.

Krav på kontrollant

E(S). Giltig auktorisation från Transportstyrelsen, behörighet för TMG samt IMC vid förekommande fall.

TS blankett

Skilltest and proficiency check sailplane in a TMG (TSL 7211) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flöde

Efter att eleven har genomfört sin utbildning och är godkänd i alla flygövningar och teori bestämmer C-SEL (Head of training) alternativt utbildande segelflyglärare att eleven är redo för flygprov (skilltest). C-SEL eller SEL signerar genomförd utbildning i blanketten TSL 7211.

Flygprov genomförs av kontrollanten. Provet kan genomföras med flera flygningar vid behov. Efter genomfört prov fyller kontrollanten i blankett TSL 7211. Vid godkänt prov skickas blanketten in till Transportstyrelsen.

Kopia på blanketten skickas till Segelflyget via e-post: fcl@segelflyget.se

Publicerad: 2022-12-07

Senast uppdaterad: 2023-01-11

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se