Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Segelflygets jul- och nyårsbrev 2023

Kansliet på Ålleberg håller julstängt och öppnar åter den 8 januari – Vi önskar alla en mycket god jul och ett gott nytt år! Läs vidare för lite information om det gångna och kommande året till alla klubbar med segelflygverksamhet.

Lite statistik och flygsäkerhet 2023

Statistiken från säsongen 2023 visade återigen ett något minskat flygtidsuttag, den totala flygtiden slutade på ca 14 300 flygtimmar. Skolverksamheten har dock ökat en aning jämfört med 2022 vilket är positivt. Utbildningstimmar 2023 var 2925 h mot 2022 års med 2681 h. Under året har det rapporterats 36 st C-diplom mot förra årets 50 st C-diplom och när det gäller nya certifikat har vi i år 39 st vilket vara samma antal som året innan.

Under 2023 hade Segelflyget endast ett anmält haveri, ett haveri med motorseglare under utelandning då troligtvis bränslet tog slut varpå motorstopp. Piloten flög över ett område med få landningsbara platser och landade på en kort åker, tyvärr medförde detta en pluslandning som resulterade att flygplanet flög in i en träridå. Inga personskador men motorseglaren fick omfattande skador.

Mer information om statistik och flygsäkerhet kommer på Segelflygets webbinarie den 10 januari 2024 kl. 19:00 - glöm inte att anmäla dig till detta och övriga webbinarier på sidan Webbinarier 2023-24!

Medlemsavgifter för 2024

Följande avgifter är beslutade (inga höjningar):

 • Fast avgift: 5 000 kr
 • Rörlig avgift ungdom < 25 år: 600 kr
 • Rörlig avgift senior > 25 år: 1 250 kr

Webbinarer i vinter

Vi fortsätter med olika webbinarer även denna vinter. Följande ämnen kommer att beröras:

 • Statistik och flygsäkerhet 2023
 • Segelflygutbildningen 1920-2020
 • Hyllander-stipendiaten 2023 - Janne Nordh berättar
 • På vägen mot elektriska startmetoder
 • "Season opener"

Gå till sidan Webbinarier 2023-24 för datum, tider och anmälningsformulär!

Segelflygets kurser 2024

Nästa år planerar vi för en lärarkurs under våren och vi hoppas att det blir tillräckligt elevunderlag för att kunna genomföra kursen. Det är många klubbar som behöver fler aktiva lärare så utbildning av kontinuerligt nya lärare är viktigt. Säsongen bjuder på kurser för följande behörigheter och ämnen:

 • SEL
 • AVA-SEL
 • TMG-SEL
 • IMC
 • AVA
 • POM
 • Motor Rotax TMG
 • TMG/SLG/SSG

Gå till sidorna Centrala flygkurser och Centrala tekniska kurser för datum, tider och anmälningsformulär!

Teknikerutbildning och Part-66L

Tyvärr går processen långsamt, vi hade hoppats på en möjlighet att kunna examinera i slutet av 2023, men nu ser det i stället ut att bli hösten 2024. Transportstyrelsen arbetar med att ta fram examineringsfrågor för de olika moduler som ingår i examineringen för en teknikerlicens, 66L.

Segelflyget planerar att kunna genomföra en teknikerkurs, dels med moment som tidigare kurser innehöll, dels med de ”nya” olika teoretiska moduler som en elev behöver för sin examinering. Vi återkommer med mer info under vårvintern 2024 och utlyser eventuellt en komplett teknikerkurs hösten 2024.

Sanktion av segelflygtävlingar

De klubbar som skall arrangera tävlingar under 2024 skall ansöka om sanktion för detta. Ansökan skall vara Segelflyget till handa senast vid årsskiftet. Ansökan skall innehålla minst följande uppgifter:

 • Arrangerande klubb
 • Typ av tävling
 • Plats för tävlingen
 • Datum för tävlingen
 • Tillämpade regler
 • Säkerhetsregler (lokala föreskrifter)
 • Namn på tävlingsledare och flygsäkerhetsansvarig
 • Namn på PR/informationsansvarig
 • Namn på Webbansvarig

Om inte alla uppgifter finns framme då så räcker det med namn på tävlingsledaren och de 4 första uppgifterna. Resterande skall insändas senast den 31 mars 2024. För DM är anmälningstiden den 1 april och resterande uppgifter senast en månad före tävlingen. Ansökan görs via e-post till: info@segelflyget.se

Medlemsregistret i IdrottOnline

För 2024 kommer vi lämna hantering av huvudmedlemmar via licensmodulen i IdrottOnline till ett nytt system, det är i skrivande stund inte helt klart men vi hoppas kunna informera mer i början på nästa år. Vi har lite mer tid på oss efter framflyttning när medlemsfakturan ska vara betald (senast 31 maj) för att få rösträtt på förbundsmötet (från stämman 2022).

CAO

Vi vill påminna om att alla flygplansägare som har avtal med Segelflygets CAO får betala en årsavgift. Denna avgift faktureras oavsett om en årlig granskning genomförs eller inte. Önskar man inte vara med så måste SSF CAO informeras genom att avtalet sägs upp. Även vid försäljning kan det vara intressant att få information om ändrat ägarförhållande genom att avtalet sägs upp. Nya ägaren får därefter teckna eget avtal om så önskas.

Teori och teoriexamen

Alla segelflygelever som genomför segelflygutbildning inom Segelflygets skolorganisation ska obligatoriskt använda den digitala teoriplattformen. I den finns hela segelflygteoriboken med instuderingsfrågor. När eleven efter teoriutbildning ska skriva prov, d.v.s. genomföra teoretisk examinering, görs det i samma digitala system, den tidigare examineringsplattformen med provvakt m.m. Det utgår en avgift för teori och examen enligt sidan Avgifter.

Segelflygets dag

Segelflygets dag 2024 är planerad till lördagen den 17 augusti.

Segelflygkonferensen 2024

Segelflygkonferensen nästa år är planerad till helgen den 8-10 november och Hotell Falköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som konferenscenter.

Vi önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT SEGELFLYGÅR!


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se