Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Centrala flygkurser 2023

Utöver de kurser som våra medlemsföreningar anodnar erbjuder Segelflyget centralt anordnade flyg- och lärarkurser varje år. Svedanor brukar också anordna kurser på Ålleberg i samarbete med Segelflyget.

För att vara berättigad att delta i dessa kurser skall sökande vara medlem i till Segelflyget ansluten flygklubb.

Vid ansökan till segelflyglärarkurs (SEL) skall segelflygchefens rekommendation av den sökande bifogas (se sidan för blanketter). Sökande bör efter att ha blivit godkänd som segelflyglärare tjänstgöra vid klubben i minst tre säsonger.

Följande centrala flyg- och lärarkurser kommer under året att genomföras på Ålleberg:

Vecka

Datum

Kurs

19-21

13-26 maj

Segelflyglärare (SEL) del 1

19-21

13-26 maj

Segelflyglärare AVA (AVA-SEL)

22

29 maj-4 juni

Segelflyglärare (SEL) del 2

24/26 *

Måndag-fredag

AVA (Svedanor) grund/fortsättning/repetition

27/33 *

Måndag-söndag

IMC (Svedanor) grund/repetition

31

31 juli-4 augusti

Segelflyglärare TMG (TMG-SEL)

* Svedanorkurserna i AVA och IMC har två alternativa veckor och genomförs enligt det alternativ som får flest intresserade elever (vilken vecka som önskas anges vid anmälan).

Avgifter för samtliga kurser, samt tillhörande kostnader såsom flygpriser, bogsering, kost och logi, finner du på sidan för avgifter.

När man anmäler sig kan man ange vilken adress man vill att fakturan ska ställas till. Ange egen flygklubb om klubben ska betala kursen och egen adress om individen ska betala kursen (exempelvis vid Svedanor-kurser).

Anmälningsformulär för dessa kurser kommer att läggas upp under januari. Vi kommer även senare att lägga upp information om bogserförarkurs, lärar- och kontrollantseminarier.

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se