Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Centrala flygkurser 2024

Utöver de kurser som våra medlemsföreningar anodnar erbjuder Segelflyget centralt anordnade flyg- och lärarkurser varje år. Svedanor brukar också anordna kurser på Ålleberg i samarbete med Segelflyget.

För att vara berättigad att delta i dessa kurser skall sökande vara medlem i till Segelflyget ansluten flygklubb. Sökande bör efter att ha blivit godkänd som segelflyglärare tjänstgöra vid klubben i minst tre säsonger.

OBS: I samband med ansökan till segelflyglärarkurs (SEL) skall segelflygchefens rekommendation (se sidan för blanketter) av den sökande skickas via e-post till: skolchef@segelflyget.se

OBS: Tyvärr är SEL-kursen inställd p.g.a för få sökande detta år.

Följande centrala flyg- och lärarkurser kommer under året att genomföras på Ålleberg:

Datum

Kurs

Anmälan senast

6-11 maj

IMC-kurs 1 SveDaNor

1 april

13-24 maj

SEL-kurs del 1

(inställd)

13-24 maj

AVA-SEL

15 april

27 maj-1 juni

SEL-kurs del 2

(inställd)

10-14 juni

AVA SveDaNor grund/fortsättning/repetition

1 juni

12-18 augusti

IMC-kurs 2 SveDaNor

15 juli

20-23 augusti

SEL-kurs för TMG-behörighet

1 augusti

Avgifter för samtliga kurser, samt tillhörande kostnader såsom flygpriser, bogsering, kost och logi, finner du på sidan för avgifter. Anmäl dig till kurserna i formuläret nedan!

När man anmäler sig kan man ange vilken adress man vill att fakturan ska ställas till. Ange egen flygklubb om klubben ska betala kursen och egen adress om individen ska betala kursen (exempelvis vid Svedanor-kurser).6-11 maj – IMC-kurs 1 SveDaNor
6-11 maj – IMC-kurs 1 SveDaNor

(INSTÄLLD) 13-24 maj – SEL-kurs del 1
(INSTÄLLD) 13-24 maj – SEL-kurs del 1

13-24 maj – AVA-SEL
13-24 maj – AVA-SEL

(INSTÄLLD) 27 maj-1 juni – SEL-kurs del 2
(INSTÄLLD) 27 maj-1 juni – SEL-kurs del 2

10-14 jun – AVA grund/fortsättning/repetition
10-14 jun – AVA grund/fortsättning/repetition

12-18 aug – IMC-kurs 2 SveDaNor
12-18 aug – IMC-kurs 2 SveDaNor

20-23 aug – SEL-kurs för TMG-behörighet
20-23 aug – SEL-kurs för TMG-behörighet


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se