Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Centrala tekniska kurser 2023

Segelflyget erbjuder centralt anordnade tekniska kurser i exempelvis underhåll av flygplan och motorer, för både funktionärer i olika klubbar samt egna flygplansägare.

För att vara berättigad att delta i dessa kurser skall sökande vara medlem i till Segelflyget ansluten flygklubb.

Vi har från 2021 ett krav på att pilot som önskar ha eget underhåll som POM ska kunna uppvisa egen erfarenhet motsvarande POM kunskaper/erfarenhet. Saknas detta ska pilot minst ha genomfört Segelflygets POM kurs. För att underlätta övergången kommer vi erbjuda en introduktionskurs för POM avseende tekniska regler och teknisk dokumentation. Denna kurs kan rekommenderas alla som önskar gå kursen under hösten för att kunna bli accepterade att få eget underhåll av sitt segelflygplan. Genomförs introkursen under våren kan ägaren ges POM-ansvar innan hela POM kursen är genomförd.

För motorkursen erbjuds deltagaren en utbildning som följer det nya kravet (enligt 66L) där både TMG och SLG/SSG motorinstallation finns med, men att deltagare anger vilken motortyp för praktikmoment som i första hand önskas. Då vi i dagsläget inte har klart examinering för nya teknikerbehörigheter 66L är läget oklart om det blir en komplett teknikerkurs. Vi kommer att informera om utvecklingen löpande.

Följande centrala tekniska kurser kommer under året att genomföras på Ålleberg:

Vecka

Datum

Kurs

37

14-17 september

Årstillsynskurs/pilotägarunderhåll (POM)

38

22-24 september

Motorunderhåll TMG/SLG/SSG

Avgifter för samtliga kurser, samt tillhörande kostnader såsom kost och logi, finner du på sidan för avgifter.

Anmäl dig till kurserna i formuläret nedan!

14-17 sep – Årstillsynskurs/pilotägarunderhåll (POM)
14-17 sep – Årstillsynskurs/pilotägarunderhåll (POM)

22-24 sep – Motorunderhåll TMG/SLG/SSG
22-24 sep – Motorunderhåll TMG/SLG/SSG


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-07-31

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se