Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Arbetsgrupper och delegater

Utöver förbundets styrelse arbetar ett antal arbetsgrupper och delegater med olika frågor och verksamhetsutveckling inom specifika områden.

Arbetsgrupper

SELKO

 • Niklas Eriksson (sammankallande)
 • Christer Engdahl
 • Mikael Engström
 • Patrik Öhrström
 • Björn Regnström

TK

 • Börje Gustavsson (sammankallande)
 • Stefan Björnstam (junior)
 • Börje Eriksson (LL)
 • Konrad Guzior (RST, Safe Skies)

Juniorkommittén

 • Stefan Björnstam (coach)
 • Dennis Jensen
 • Ylva Molin
 • Konrad Guzior

UTB

 • Henrik Svensson
 • Torleif Hiort (sammankallande)
 • Bo Rutberg

Ekonomi

 • Henrik Svensson

RK

 • Gunnar Axelsson (sammankallande)
 • Reno Filla
 • Pall Einarsson

Anläggningsgruppen

 • Henrik Svensson
 • Utsedda tillsvidare

Teknisk grupp (CAMO/CAO/(66L)

 • Torbjörn Olsson (sammankallande)
 • Henrik Svensson
 • Patrik Möller
 • Bengt Aronsson
 • Thomas Pyls
 • Utsedda tillsvidare

Sustainability

 • Trulsa Cronander
 • Robert Danewid

Förbundsläkare

 • Pall Einarsson

Förbundsjurist

 • Robert Bärwald

Sikta Högre!

 • Robert Danewid

RST

 • Konrad Guzior (Tävlingsledare)
 • Bengt Nilsson (Överledare)
 • Bengt Nilsson (RST Online)
 • Robert Klasson (RST Online)

HDI Safe Skies

 • Konrad Guzior (TK)
 • Thomas Larsson

Delegater

IGC

 • Reno Filla (delegate)
 • Börje Gustavsson (alternate)

EGU

 • Robert Danewid (delegate)
 • Henrik Svensson (alternate)

FSF

 • Robert Danewid (kontakt)

Segelflygmuseet (stiftelsen)

 • SVS

NGS Aps

 • Robert Danewid (styrelseledamot)

European Airspace Group (EAG)

 • Niklas Eriksson

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2023-05-26

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se