Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet
En bild

Medaljkommittén

Medaljkommittén är ett referensorgan till Förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ge stöd och råd gällande utmärkelser i form av exv. förtjänstmedaljer och diplom relevanta för flygsporten. Gruppen är inte beslutsfattande förutom i de fall där förbundsstyrelsen skriftligen har delegerat beslut.

Gruppen består av Generalsekreterare som sammankallande och de flygsportare som tilldelats den kungliga medaljen.

Förbundsstyrelsen kan utse ytterligare ledamöter till gruppen. Gruppen skall bestå av minst tre personer.

Medaljkommitténs uppgift

Kommitténs uppgift är att

 • nominera mottagare av utmärkelser och att vara förbundsstyrelsens beredningsorgan i frågor om utmärkelser. Det gäller diplom och förtjänstmedaljer från FAI, RF inkl. idrottsdistrikten, flygsporten närstående organisationer och FSF:s egna utmärkelser
 • i uppgiften ligger att årligen utse upp till 10 stycken av FSF:s förtjänstmedaljörer i guld till personer som tidigare fått FSF:s förtjänstmedalj i silver
 • Hålla kapitlet ”Medaljreglemente för FSF” uppdaterat i dokumentet ”Reglemente för Flygsportförbundets Förtjänstmedalj & Tävlingsplakett”
 • uppmana distrikt, grenförbund och föreningar att nominera individer till utmärkelser

Flygsportare som fått den kungliga medaljen

 • 2009 Bengt-Eric Fonsell nr 64
 • 2009 Lennart Ståhlfors nr 65 (avliden)
 • 2011 Lars-Göran Andersson nr 70
 • 2012 Rolf Björkman nr 75
 • 2014 John Grubbström nr 80
 • 2016 Hans Åkerstedt nr 83
 • 2017 Henry Lindholm nr 84
 • 2020 Hans Folkesson nr 92
 • 2023 Arne Nylén nr 103

Den kungliga medaljen delas ut av motorfederationen.

Publicerad: 2022-09-03

Senast uppdaterad: 2023-07-22

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp