Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Förbundstämmor

Svenska Flygsportförbundet ordinarie förbundsstämma 2023 äger rum lördagen den 25 mars kl 10:00. Det blir en digital förbundsstämma.Vi kommer ha ett tekniskt möte onsdagen den 22 mars kl 19:00 där alla ombud uppmanas att delta för att säkerställa att tekniken fungerar. Vi testar VoteIT som har uppgraderats sedan sist.

Föreningsdialoger

Inför stämman erbjuder vi en föreningsdialog via Zoom (samma innehåll). På dessa träffar kommer vi gå igenom de propositioner som läggs inför stämman. Huvudfokus ligger på stadgeförslaget. Dialogen äger rum ti 14 mars med start kl 19:00. Anmäl att du vill delta med att maila till gs@flygsport.se så skickar gs en länk till dialogmötet.

Senast 11 mars ska alla handlingar vara publicerade.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01 Föredragningslista för årsstämma 2023.pdf Pdf, 135.7 kB. 135.7 kB 2023-03-03 13.24
04 mötesordning.pdf Pdf, 154.9 kB. 154.9 kB 2023-03-14 09.41
05 Mötets röstlängd med anmälda ombud.pdf Pdf, 105.8 kB. 105.8 kB 2023-03-25 08.53
05 Röstlängd2023.pdf Pdf, 188.1 kB. 188.1 kB 2023-03-03 13.24
06 Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.pdf Pdf, 249.4 kB. 249.4 kB 2023-03-14 09.41
07 Verksamhetsberättelse 2022.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-03-03 13.24
07 ÅR FSF 2022-12-31.pdf Pdf, 523.2 kB. 523.2 kB 2023-03-10 06.38
08 lekmannarevisorns revisionsberättelse 2022 fsf.pdf Pdf, 122.1 kB. 122.1 kB 2023-03-03 13.24
08 Revisionsberättelser ISA_Föreningar.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-03-10 06.38
10.1.1 Proposition stadgeförslag 20230302.pdf Pdf, 320.7 kB. 320.7 kB 2023-03-03 13.25
10.1 Proposition ändrade stadgar.pdf Pdf, 158.3 kB. 158.3 kB 2023-03-03 13.24
11.1.1 Motion 1 styrelsens svar.pdf Pdf, 144 kB. 144 kB 2023-03-03 13.25
11.1 Motion 1 till FSF stämma mars 2023.pdf Pdf, 169.4 kB. 169.4 kB 2023-03-03 13.25
11.2.1 Motion 2 styrelsens svar.pdf Pdf, 143.3 kB. 143.3 kB 2023-03-03 13.25
11.2 Motion 2 till FSF stämma mars 2023.pdf Pdf, 161.9 kB. 161.9 kB 2023-03-03 13.25
12 Förlsag på årsavgifter f 2024 och 2025.pdf Pdf, 149.6 kB. 149.6 kB 2023-03-03 13.25
13 Verksamhetsplan 2023-2024.pdf Pdf, 233.3 kB. 233.3 kB 2023-03-05 21.27
14 Valberedningens förslag 2023.pdf Pdf, 96.3 kB. 96.3 kB 2023-03-20 16.54

Nedan hittar du protokoll och stämmodokument från tidigare år till 2002. Förbundets historiska dokument finns i övrigt hos Riksarkivet.

Publicerad: 2022-09-03

Senast uppdaterad: 2023-03-06

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Kontakta oss

M: 0702-92 50 11
E: kansli@flygsport.se