Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

65+ alla är välkomna

I vår kartläggning kunde vi konstatera att vi inte har så mycket riktad verksamhet till 65+ utan de är bara med. I omvärlden finns många goda exempel på 65+ verksamhet med från NZ en egen pensionärsdag en av veckodagarna. I Tyskland och England där man använder simulatorflyg för att bjuda in äldre som inte har certifikat, men drömt om att kunna flyga att få hjälp att prova-på och kunna lära sig flyga även om de behöver fler starter än yngre, men med simulator behöver det inte bli massor av fler starter med flyglärare. Vi kunde också konstatera att det bara är 5,5 % kvinnor över 65+ inom flygsporten som över alla åldrar har 11% kvinnor, men en större andel är det när de är yngre.

Vi ska bli fler i en mer inkluderande föreningsmiljö. Skapa en kulturförändring där piloter och icke piloter har samma värde och bemöts på samma sätt. Implementera simulatorflygsverksamhet så att de som inte klarar medicinska krav kan fortsätta.

På förbundsnivå har vi en jämställd styrelse och valberedning. När vi startar nya arbetsgrupper försöker vi få med både kvinnor och män, men även olika målgrupper. Inom Svenska Flygsportförbundet finns 89 % män och bara 11 % kvinnor. Detta är inte ok, vi kan räkna upp ursäkter - men vi måste förändra oss. Vi ser i statistiken att en förändring har påbörjats. Av våra 65+ är 5,5 % kvinnor och upp till 25 år är 23,2 % kvinnor. Vi vill givetvis hitta sätt för att snabba på dessa förändringar, men idag har vi ännu inte hittat rätt lösningar utan vi kommer behöva experimentera oss fram. Det är givetvis inte bara en förändring utan det är många förändringar som måste till för att flygsporten i världen och i Sverige skall bli mer jämlik. Svensk flygsport skall vara ledande bland världens flygsportländer i området jämlikhet och hållbarhet!

Från kartläggningen har vi lärt oss att det inte finns så mycket riktad 65+ verksamhet. Samtidigt vet vi att flera slutar flygsporta pga medicinska problem, men behöver de sluta i föreningen för att de inte får vara befälhavare på flygplan - sannolikt inte. Vi är övertygade att föreningar som erbjuder tillfällen för 65+ att fler av dem får kompisar och blir starkare i föreningarna och att de även kan guida in andra äldre. Men vi har attitydsbekymmer för att få fler att förstå att inte alla behöver ha certifikat och det finns även en ovilja bland flyglärare att ta hand om äldre nybörjare då de oftast behöver mycket mer hjälp (skolstarter) än yngre. Att hjälpa målgruppen att förstå vilken hjälp de kan ha med simulatorer är ett delmål i projektet liksom att bara ha aktiviteter gemensamt. Äta lunch tillsammans ihop med teori, prova-på olika flygsporgrenar, lära sig hur man tävlar, hur man kan vara funktionär, föreningshistorik osv. Vi har med föreningsbidrag som flygsport gett ut redan fått i gång riktad 65+ verksamhet i flera föreningar. Vi vill stötta dem med att göra verksamheten än bättre med att ge stöd i simulatorflygandet. Men även hjälpa dem att bjuda in helt nya till aktivitetstillfällena med riktade utskick till främst kvinnor. Vi är övertygade att massor av kvinnor skulle känna sig tryggare att få flyga flygsimulator och träna bort det de är osäkra på en dator i stället för verkligheten, när det fungerar på datorn är det lättare att våga göra det i verkligheten - vi tror även att fler män kan stanna kvar många pratar inte om att de slutar pga att de har varit ute för en otäck händelse med andra. Vi tror en simulator kan hjälpa även här, men allra mest hjälper det att ha regelbundna samlingar för en gemensam målgrupp och här vill vi säkerställa att vi skapar en idébank utifrån hur föreningarna gör i olika flygsportgrenar, så att än fler startar upp denna verksamhet utifrån den exempeldokumentation detta projekt ser till att vi har att erbjuda föreningar.

Finansiering

200 000 kr via RF och 25 000 kr egna medel.
Projektet avslutas sista december 2023.

Projektledare Malin Torell.

En bild

Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp