Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

För föreningsadminstratörer

Som medlem i Sveriges Modellflygförbund får föreningen ta del av gemen­skapen bland de svenska modellflygklubbarna. Sveriges Modellflygförbund är en del av Svenska Riksidrottsförbundets specialförbund för flygsport, Svenska Flygsportförbundet Länk till annan webbplats., med vilka modellflygklubbarna delar flygsportsliga och övergripande frågor.

För att kun­na bli an­slut­en gäller att för­ening­ens stad­gar inte skall stå i strid med Svenska Riks­idrotts­förbundets och Svenska Flyg­sport­förbundets såväl som Sveriges Modellflygförbunds stadgar. Om föreningen är ny­bildad vill vi tipsa om RF:s stadgemall för idrottsföreningar Länk till annan webbplats. som tagits fram för att utgöra en utgångspunkt som är i enlighet med dessa regler.

Att vidare tänka på innan ansökan görs är att följande krävs för att medlemskap skall godkännas:

  • Att föreningen skall ha en styrelse, vars ledamöter man anger.
  • Att ansökan skall innehålla föreningens stadgar och protokoll där beslut om ansökan är dokumenterat.

Ansökan görs till Svenska Flygsportförbundet i avsett webbformulär Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2022-10-30

Senast uppdaterad: 2023-02-08

Författare: Lars Ekstedt