Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Kallelse till förbundsmöte 2023

Härmed kallas till förbundsmöte onsdagen den 22 november 2023, kl 19.00. Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams.

Rätt att inge förslag till ärenden att behandla vid förbundsmötet tillkommer styrelsen och medlemsförening.

Förslag (motioner) skall vara Segelflygförbundet tillhanda senast 16 oktober. Förslaget (motionen) skall vara undertecknad av klubbens ordförande.

Motionerna bör inte handla om regeländringar. Dessa skickas istället till Segelflygförbundet, att: Regelkommittén, Box 750, 521 22 Falköping, alternativt via e-post till info@segelflyget.se.

Blanketter för motioner och övriga handlingar finns på sidan Möteshandlingar. Välj mappen Förbundsmöte 2023.

Deltagare till mötet skall anmälas i formuläret nedan. Där skall anges vem av deltagarna som har fullmakt att föra klubbens talan vid omröstning. Anmälan bör vara Segelflyget tillhanda senast den 20 november.

Dagordning och övriga handlingar publiceras senare.

Har fullmakt att föra klubbens talan vid omröstning
Har fullmakt att föra klubbens talan vid omröstningPostadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se