Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Komplettering till miljöanmälan

Tre filer för klubbarnas fortsatta miljöarbete har tagits fram, att användas om man så önskar och efter eget huvud.

Dessa filer är:

  • En tabell med avsikt att förteckna sina kemikalier systematiskt (se SHB 910),
  • Tabellhuvud med avsikt att förteckna typer och mängder av avfallsslag (se nedan),
  • Åtföljande förklaring i en Word-fil (se nedan)

I filen "Förklaring kemikalier LP.doc" hänvisas till Förordning om farligt avfall SFS 1996:971 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är en stor fördel att systematisera det hela på detta sätt, dels i samband med miljöanmälan, dels i samband med det fortsatta införandet av miljöledningssystem generellt sett. En annan sak är att man slipper skriva så mycket förklarande brödtext som finns i den ursprungliga mallen för anmälan.

Jag vill inte krångla till genom att komma med kontraorder. Var och en får använda mallen efter sitt eget huvud.

En viktig information som dock bör gå ut till alla klubbar är att när man köper in kemikalier, vad det än är för typ, begära varuinformationsblad vilket alltid krävs vid all yrkesmässig användning. Bladet skall ej vara äldre än 3 år.

Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2023-04-10

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se