Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Modellflyg i Allt om Hobby

Det behövs mer Modellflygreportage i Allt om Hobby!

Allt om Hobby är en av få hobbytidskrifter i Sverige som skriver om vår gemensamma hobby modellflyg (ja det finns några utmärkta undantag som ex. LINA).

Hobbytidskrifter har det tufft ekonomiskt att få verksamheten att gå runt och har därför inte möjlighet att ha anställda journalister som ständigt reser land och rike runt för att göra reportage.
Vi har nyligen varit i kontakt med AoH’s chefredaktör och ansvarige utgivare Joakim Sannagård joakim@alltomhobby.se och han säger att han gärna vill ha många fler reportage i sin tidning om modellflyg, men då måste våra föreningar hjälpa till och skicka in reportage till tidningen. Det blir en win/win situation för alla om ni förser tidningen med uppslag och reportage och vi får ut information om vår gemensamma hobby till många fler via AoH.
Tillsammans kan vi få fler intresserade av modellflyg och fler läsare av AoH.

I tidningen finns också en Evenemang / Hobbykalender som man kan förse med information om era kommande evenemang. Ett textinslag i Hobbykalendern är helt kostnadsfritt och publiceras även på hemsidan. Den som vill lägga in något mejlar företrädelsevis till info@alltomhobby.se. (Texten kan kortas ned av utrymmesskäl)

Det går såklart även bra att annonsera för de som vill detta men då till en annonskostnad, mer detaljer om detta hittar ni på AoH hemsidan www.alltomhobby.se Länk till annan webbplats.

Utgivningsplan 2024 med deadline för inskickat material:
Nr 3 - ute 27 juni - material senast 14 maj
Nr 4 - ute 29 augusti - material senast 23 juli
Nr 5 - ute 31oktober - material senast 25 september
Nr 6 - ute 19 december - material senast 12 november

Med vänlig hälsning
SMFF Styrelse g.m. Jonny Gullberg & Pär Nilsson

Publicerad: 2024-05-08

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Författare: Jonny Gullberg